TEC4 Diesel  System Cleaner: motorreiniger voor diesel systemen

Omdat diesel een organisch product is ontstaat er bij verbranding of natuurlijke veroudering vervuiling. Deze vervuiling zet zich af op belangrijke onderdelen van de motor, in het bijzonder op de injectoren, de in- en uitlaatkleppen, op de EGR (Exhaust Gas Recirculation) kleppen en op de variabele schoepen van de turbo. Hierdoor heeft de vervuiling een nadelig effect op de motor efficiëntie hetgeen resulteert in vermogensverlies en verhoogd brandstofverbruik.
Tec4 Diesel System Cleaner, een motorreiniger voor dieselmotoren; is een sterk geconcentreerde, technisch geavanceerde formulering ontworpen om schadelijke vervuiling veilig en effectief te verwijderen.
 

Deze diesel motorreiniger is een combinatie van 4 technologieën dat:

 • Smering verbetert
 • Vervuiling oplost
 • Werkzaam is vóór, tijdens en na verbranding
 • Vervuiling in de suspensie houdt


Belangrijkste voordelen:

✔ Het reinigt het brandstofsysteem en verzorgt anti-slijtage bescherming

✔ Het bevrijdt vastzittende kleppen en zuigerveren

✔ Het verbetert motor prestatie en optimaliseert rijcomfort

✔ Het herstelt inspuitpatroon van de injectoren

✔ Het stabiliseert cilindercompressie en herstelt vermogen

✔ Het verzorgt een efficiënte verbranding wat resulteert in optimaal brandstofverbruik

✔ Het vermindert uitlaatemissies     

Hoe te gebruiken:

Deze motorreiniger wordt eenvoudig toegevoegd aan de aanwezige diesel in de brandstoftank en zal meteen de smering verbeteren en vervuiling die zich in de brandstofleidingen heeft gevormd verwijderen. Bij het doorlopen van de injectoren zal het de vervuiling van de injectornaalden verwijderen en daarmee het injectiepatroon verbeteren. Dit product zal vernevelen in een onbrandbaar gas waardoor het zijn reinigende werking kan blijven doen aan de uitlaatkleppen, zuigerkop en zuigerveren. Een deel van dit onbrandbare gas zal bij het passeren van de EGR-klep ook daar zorgen voor een schoon functionerend EGR-systeem. Veel andere reinigingsproducten die in de markt worden aangeboden verdampen zodra ze in de verbrandingskamer komen en verliezen daarmee hun werking.
Omdat het product in basis een detergent is zal de schadelijke vervuiling in suspensie worden gehouden en via de uitlaat de motor verlaten. 


TEC4 Roetfilter Reiniger en Turbo System Cleaner

TEC4 DPF and Turbo System Cleaner is een sterk geconcentreerde formule voor reiniging van turbo als ook van de variabele turbo en het roetfilter. Deze DPF Cleaner, ook wel diesel roetfilter reiniger genoemd, zorgt voor een snellere regeneratie van het roetfilter.

 

Dit product is een combinatie van 4 technologieën dat:

 1. Vastzittende schoepen van de variabele turbo reinigt
 2. Roetbelasting van het roetfilter verlaagt
 3. De functie van de EGR-klep verbetert
 4. Voor een snellere regeneratie van het roetfilter zorgtBelangrijkste voordelen:

Verlaagt de verbrandingstemperatuur van roet waardoor de passieve regeneratie verbetert

Kan toegepast worden bij alle dieselmotoren

Actieve reductie van de roetuitstoot

Verhoogt de effectiviteit van de regeneratie bij ongunstige rijomstandigheden

Voorkomt voortijdige noodzaak tot demontage en handmatige reiniging     

Hoe te gebruiken:

Het product TEC4 DPF & Turbo System Cleaner wordt eenvoudig toegevoegd aan de aanwezige diesel in de brandstoftank of aan 0,5% van het volume. Het product is compatibel met alle diesel-brandstoffen en -vloeistoffen welke voldoen aan EN 590 en 14214 norm.
Intensief schudden voor gebruik.
Uitsluitend voor professioneel gebruik! 


Tec4 DPF Flush

TOEPASSING – niet mengen met brandstof
(Voor volledige toepassing instructies verwijzen wij u naar de Carbon Cleaning machine handleiding.)
DPF Soak en DPF Flush  mag alleen worden toegediend met behulp van de TEC-4 Carbon Cleaning Machine. Laat u adviseren door de Tec4 vertegenwoordiger.

Belangrijkste voordelen:

 Reinigt roet, koolstof en as uit de DPF
 Verbetert de prestaties van de motor en de respons
 Vermindert schadelijke uitlaatgassen
 Verbetert brandstofverbruik
 Compatibel met alle DPF types
Niet schadelijk voor katalysator

 


Hoe te gebruiken:

Is het roetfilter verstopt door olie-as afzetting of roet, dan kan Tec4 deze afzettingen oplossen door het roetfilter te reinigen met Tec4 DPF Soak en DPF Flush. Deze DPF reinigers worden met lopende motor in het roetfilter gespoten, en zorgen dat de afzettingen ook die van olie-as afzettingen worden opgelost.

Uitsluitend voor professioneel gebruik!


Tec4 DPF Soak 

TOEPASSING – niet mengen met brandstof
(Voor volledige toepassing instructies verwijzen wij u naar de Carbon Cleaning machine handleiding.)
DPF Soak en DPF Flush  mag alleen worden toegediend met behulp van de TEC-4 Carbon Cleaning Machine. Laat u adviseren door de Tec4 vertegenwoordiger.

Belangrijkste voordelen:

 Reinigt roet, koolstof en as uit de DPF
 Verbetert de prestaties van de motor en de respons
 Vermindert schadelijke uitlaatgassen
 Verbetert brandstofverbruik
 Compatibel met alle DPF types
Niet schadelijk voor katalysatorHoe te gebruiken:

Is het roetfilter verstopt door olie-as afzetting of roet, dan kan Tec4 deze afzettingen oplossen door het roetfilter te reinigen met Tec4 DPF Soak en DPF Flush. Deze DPF reinigers worden met lopende motor in het roetfilter gespoten, en zorgen dat de afzettingen ook die van olie-as afzettingen worden opgelost.

Uitsluitend voor professioneel gebruik!


Ad-Blue Clean & Protect 

De beste oplossing voor voertuigen uitgerust met een SCR (Ad-Blue) systeem

Afzettingen in de vorm van kristallisatie zetten zich regelmatig in het SCR-systeem en op de Ad-blue SCR-injector af. Deze afzettingen verminderen de efficiëntie van het SCR-systeem, wat leidt tot een toename van de uitlaatemissie en tot vermogensverlies.

Tec4 Ad-Blue Clean & Protect gebruikt speciale reinigingschemicaliën en reinigingsmiddelen welke samen de kristallen die zich in het systeem en op de injector afzetten, afbreken en oplossen.

De gespecialiseerde additieven in het product:

 • stabiliseren de Ad-blue
 • verbeteren de effectiviteit
 • verminderen de kristallisatie
 • verlengen de levensduur van belangrijke componenten

 Belangrijkste voordelen:

✔ Reinigt en beschermt het SCR-systeem

✔ Lost de afzettingen in de SCR-injector op

✔ Verbetert de verneveling van de Ad-Blue

✔ Verbetert de katalytische werking

✔ Vermindert de NOx uitstoot

✔ Stabiliseert de Ad-Blue vloeistof

Hoe te gebruiken:

Het product wordt eenvoudig toegevoegd aan de bestaande vloeistof in de SCR (Ad-Blue) tank waar het onmiddellijk aan het werk gaat om de Ad-Blue te stabiliseren, de kristalvorming die zich in het systeem heeft opgehoopt af te remmen en het reinigen van de SCR-injector